Polls

Michigan 11th District - Epstein vs. Stevens

|

Candidates

Lena Epstein

Lena Epstein (R)

Bio | Campaign Site

Haley Stevens

Haley Stevens (D)

Bio | Campaign Site

Michigan Snapshot

RCP Ranking: Toss Up
Key 2018 Races:
 Governor | Senate | MI-6 | MI-7 | MI-8 | MI-11

----------PAST KEY RACES----------

2016: President | MI-1MI-7
2014: 
Governor | SenateMI-1 | MI-4 | MI-6 | MI-7 | MI-8 | MI-11
2012
President | SenateMI-1 | MI-3 | MI-11
2010Governor | MI-1 | MI-7 | MI-9 | MI-15
2008: President | MI-7 | MI-9
2006: Senate | Governor
2004: President